👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion på Backebo avd Fröet

Skapad 2021-04-12 12:13 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
Introduktion på avdelning Fröet

Innehåll

Välkomna till Backebo förskola! 

På Backebo tillämpar vi en flexibel introduktion som innebär att vi utgår från barnets behov med syfte att: 

 • Skapa en positiv kontakt och trygghet med förskolan 
 • Skapa en smidig övergång mellan hemmets och förskolans miljö
 • Barn, vårdnadshavare och pedagoger lär känna varandra 
 • Ge barnet möjlighet att lära känna den yttre och inre miljön i lugn och ro
 • Barnet blir en i gruppen

På grund av rådande Corona-pandemi genomför vi introduktionen utomhus så mycket som möjligt. För att kunna delta på introduktionen behöver barn och vårdnadshavare vara symptomfria enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Måndag kl. 09.30-10.30

 • Introduktionssamtal där pedagogerna informerar om förskolans rutiner och vad som förväntas av dig som förälder. 

Tisdag kl. 09.30-13.30

 • Vi bekantar oss med innemiljön

09.30 - Vi börjar med en fruktsamling inne på fröets avdelning

09.45-10.30 - Vi bekantar oss med inomhus miljön 

10.45-11.00 - Samling inne på fröets avdelning (Under denna tid börjar pedagogerna och föräldrarna med blöjbyten) 

11.00-11.45 Lunch 

12.00 Uppevila/sovvila 

13.30 Hemgång för introduktionsförälder och barn 

Onsdag kl. 09.30-13.30

 • Vi fortsätter att bekanta oss med innemiljön och även utemiljön.  

09.30 - Vi börjar med en fruktsamling inne på fröets avdelning

09.45-10.30 - Vi bekantar oss med inomhus miljön el utomhus miljön. Här säger vi hej då till föräldern för en liten stund. 

10.45-11.00 - Samling inne på fröets avdelning (Under denna tid börjar pedagogerna och föräldrarna med blöjbyten) Här kommer föräldern tillbaka till barnet. 

11.00-11.45 Lunch 

12.00 uppevila/sovvila

13.30 Hemgång för introduktionsförälder och barn 

Torsdag kl.09.30-13,30

 • Vi börjar ute på förskolegården en av introduktionspedagogerna möter upp er och vi bekantar oss med utemiljön.

09.30 - Vi är ute på förskolegården äter frukt, leker och bekantar oss med utemiljön. Här säger vi hej då till föräldern som kommer tillbaka efter lunch.

10.30 - Vi går in omgångar i hallen där barnen får stöttning av pedagoger.

10.45 Samlingen på fröet börjar

11.00 Lunch

12.00 uppevila/sovvila

13.30 Hemgång 

Fredag kl. 09.30-13.30

 • Vi börjar ute på förskolegården, om allt går bra så säger vi hej då för hela dagen. 

09.30 - Vi är ute på förskolegården äter frukt, leker och bekantar oss med utemiljön

10.30 - Vi går in omgångar i hallen där barnen får stöttning av pedagoger.

10.45 Samlingen på fröet börjar.  

11.00 Lunch

12.00 uppvila/sovvila 

13.30 hemgång 

 

Att tänka på som förälder vid introduktion på Backebo

 • Föräldern sköter det praktiska exempelvis blöjbyten, påklädning och sovning 
 • Placera dig vid leksituationer på ett och samma ställe så barnet vet var du är 
 • Det kan upplevas "rörigt" vid övergångar (aktivitetsbyten) men var lugna vi pedagoger har allt under kontroll 
 • Vid lämning av ditt barn ett tydligt hej då, puss eller kram beroende på vad barnet vill och sedan gå iväg. Viktigt att tänka på att inte smita iväg. 
 • På grund av rådande pandemi behöver vi begränsa antalet personer inomhus. Introduktionen sker därmed till största del utomhus.
 • Denna planering är en utgångspunkt, och beroende på hur introduktionen går för dig och ditt barn kan vissa ändringar uppstå.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18