👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2021-04-12 12:26 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik
Geometri är allt ifrån olika figurer, vinklar, symmetri, olika enheter, skala, omkrets, area och volym. Vi är alla omgivna av geometri i vardagen och kunskaper i geometri kommer du att ha nytta av i framtiden, kanske i ett yrke eller när du ska konstruera något som du är intresserad av och/eller behöver.

Innehåll

Mål:

 • Kunna identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • Känna igen, mäta och rita vinklar
 • Konstruera och lära dig känna igen speglingsbilder och symmetriska bilder
 • Kunna använda skala för att förminska och förstora  i vardagssituationer
 • Kunna använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • Metoder för att räkna ut omkrets och area av vanliga polygoner (månghörningar)
 • Beräkna volymen av rätblock
 • Kunna förstå de begrepp som ingår i kursen och använda dem aktivt både muntligt och skriftligt

Begrepp som ingår i arbetsområdet:

Linje, stråle, sträcka, fyrhörning (tetragon), femhörning (pentagon), sexhörning (hexagon), parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, triangel, diagonal, cirkel, radie, diameter, vinkel, båge, hake, spetsig, rät, trubbig, symmetrisk figur, skala, omkrets, area, volym, rätblock, kub, pyramid, cylinder, kon, klot, prefix, kilo, deci, centi och milli.

Arbetssätt och undervisning:

Lärarledda genomgångar

Självständigt arbete 

Parvis arbete

Muntlig och skriftlig redovisning (elev - lärare, elev - elev och ibland elev - klass)

Arbete i Ma-boken. Du arbetar med minst två av nivåerna (Steg 1-4, utmaning)

Problemlösning och andra aktiviteter utan Ma-bok

Digitala Ma-uppgifter. 

Tidplan:

Vecka 15 - 20

Bedömning:

Du bedöms utifrån din förmåga att:

 - förstå och använda begrepp

Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

-  använda lämpliga metoder vid uträkningar

 

Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

-  lösa matematiska problem

Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

-  kommunicera dina kunskaper på ett tydligt och strukturerat sätt

Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra dina lösningar. Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

Alla ovanstående förmågor kräver att du är både muntligt och skriftligt aktiv under lektionerna.

Du förväntas vara aktiv under alla lektioner för att lära dig så mycket som möjligt och för att visa vad du lärt dig.

I slutet av arbetsområdet kommer du få en provräkning som räknas in i min bedömning av dina kunskaper.

Jag kommer att grunda min bedömning på de kunskaper du visar på lektioner, läxor samt diagnoser och prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6