👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut i naturen

Skapad 2021-04-12 13:00 i Förskolan Mullhyttan Lekeberg
Förskola
Naturen/Skogen är ett spännande klassrum där det händer väldigt mycket roliga saker som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Med skogen precis utanför knuten så är det en självklar plats för oss att vistas på. Där upptäcker och utforskar vi naturen tillsamnans. 


Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska:

- Lära sig mer om allemansrätten.

- Få kunskap om naturens skafferi.

- Känna igen vanliga växter och djur i Sverige

Hur gör vi?

Vi använder material från Håll Sverige rent.

Vi skaffar kunskap kring ätbart i naturen.

Experiment av olika slag.

Vi utgår ifrån barnens spontana lek i vardagen och tillför naturmaterial in till avdelningen.

Vi låter barnen upptäcka naturen med alla sina sinnen.

Vi samtalar mycket om naturen och vad man får och inte får göra där.

Vi observerar vad barnen gör och samtalar om för att kunna följa barnens intresse.

Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska i olika sammanhang.

Hur blev det?

 • Hur gick det?

  Varför blev det så? 

  Vad fångade barnens intresse?

  Hur går vi vidare?

  Vilka svårigheter stötte vi på?

 • Hur får vi in läroplanen?
 •  

   

  Har vi uppnått de mål vi satte upp?

  Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

  Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

  Vad tycker/upplevde barnen?

  Vad har vi lärt oss?

  Vad behöver vi utveckla/förändra?

  Vilka lärdomar tar vi med oss?

 •  

 

 

 

Uppgifter

 • Björksav

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18