👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2021-04-12 13:26 i Träkvista skola Ekerö
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska nu läsa ut boken för att därefter skriva recensioner.

Innehåll

Hej! Vårt nya arbetsområde kommer vi att arbeta med from vecka 15 till vecka 18. Jag kommer lägga upp info på teams såväl som här på unikum, men slutlig inlämning blir här på unikum. Vi hjälps åt och lär oss tillsammans. 

Uppgifter

 • Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

Komplettering krävs
E
C
A
Koppling till uppgiften
Komplettering krävs. Se kommentar.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll
Komplettering krävs. Se kommentar.
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Struktur
Komplettering krävs. Se kommentar.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv inledning och en genomtänkt avslutning.
Textbindning
Komplettering krävs. Se kommentar.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Komplettering krävs. Se kommentar.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av recensionen.
Ordvalet är varierat och passar en recension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av recensionen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter recensionen t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Komplettering krävs. Se kommentar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.