👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Byggteknik

Skapad 2021-04-12 13:29 i Föräldrakooperativet Myggan Fristående förskolor
Förskola

Matriser

Finplanering

AKTIVITET:

Bygglek i olika material. (kaplastavar, byggklossar) Barnen delas in i 2 grupper. Vi använder fantasin och försöker bygga världar tillsammans.

MÅL: (läroplansmål)

  • Lpfö 18   stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  • Lpfö 18   förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö 18   förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • Lpfö 18   fantasi och föreställningsförmåga,
  • Lpfö 18   förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Lpfö 18   får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

SYFTE:

träna att bygga tillsammans, visa respekt och lyssna in varandras idéer.

METOD:

MATERIAL:

UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING:

Vi delade in barnen slumpmässigt i två grupper . Lite svårt att jobba ihop och få igång ideerna till bygget. När vi väl fått en ide så började de konstruera ,ville gärna leka under själva konstruktionsbygget. Visade intresse för varandras byggen,. och lekte sedan tillsammans.