👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring kap 4 X-bok

Skapad 2021-04-12 13:54 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer arbeta med koordinatsystem, grafer och diagram. Vi kommer också arbeta med proportionalitet och procent samt deras samband. Dessutom kommer vi utföra tidsberäkningar och fördjupar oss i procentberäkningar av olika slag.

Innehåll

Kapitel 4 innehåller många olika delar.

Där finns proportionalitet, koordinatsystem och grafer. Där finns också tidsberäkningar, medelhastigheter och sträckor. Bråkräkning repeteras och fördjupas, samt sätts i relation till decimaltal och tal i procentform. Allt du arbetar med i detta kapitel ligger till grund för kommande årskurser och det är viktigt att du förstår och behärskar de flesta uppgifter. Var inte rädd för att be om hjälp.

Studietips:

Viktiga begrepp: koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionell, år, månaders längd, medelhastighet, andel, förkortning, enklaste form, förlängning, del, det hela, decimalform, bråkform, procentform

Kom även ihåg prefixen du jobbade med förra kapitlet - kilo (k), hekto (h), deci (d), centi (c) och milli (m). Du behöver även kunna göra omvandlingar mellan olika tidsenheter (t.ex. antal sekunder på en timme), se färgad ruta sid 171.

Läs igenom de teoretiska sidorna och de lösta exemplen. Prova att lösa dem själv (funkar bra som repetition inför prov).

Jobba med studi.se – samband och förändring

Jobba med nomp.se  

Öva matte hemma (eller på extra studietid i skolan, finns flera tillfällen) 2-3 gånger/vecka, helst 30 minuter varje gång.

 

Examination: Korta avstämningar görs under perioden vi arbetar med detta kapitel - det kan vara exittickets, startuppgifter eller något oförberett test. Det kommer även vara någon inlämningsuppgift som du kommer jobba med under lektionstid. Hela kapitlet kommer avslutat med ett skriftligt prov. 

Bra uppgifter att lösa: Dessa är baskunskaper. Uppgifter inom parentes är lite svårare, men dyker ofta upp på prov. Om du hinner så prova gärna uppgifter på nivå 3, speciellt om du siktar på höga betyg.

 

Inom område 4.1 och 4.2 har du även gjort flera uppgifter digitalt – då kan du säkert redan flera av uppgifternas som tipsas om här nedanför. Hoppa över uppgifter som du redan kan, arbeta inte med för enkla uppgifter.

 

4.1 Proportionalitet – läs sid 166-167 – Lös uppgifterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (12, 13), 14, (17)

4.2 Tid och rörelse – läs sid 171-172 – Lös uppgifterna 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, (41, 44)

4.3 Sträcka, tid och hastighet – läs sid 176-177 (viktigt område) – Lös uppgifterna 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, (63, 66, 67), öva på fler uppgifter om du känner dig osäker!

4.4 Andel i bråkform – läs s.182-183 – Lös uppgifterna 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, (85,) 86, 87

4.5 Andel i procentform – läs s.187-188 – Lös uppgifterna 100, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115

4.6 Andel i procentform – läs. 192-193 – Lös uppgifterna 125, 126, 127, 128, (134)

4.7 Hur stor är delen – läs s. 197-198 – Lös uppgifterna 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 162, (170, 171)

 Alla blir vi bättre på det vi övar!

Använd lektionstiden så KÖR VI 😊.

 

 

//Anna-Carin