👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2021-04-12 14:08 i Förskolan Tvåan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Här är vår planering för projektet "Killar och tjejer kan"

Innehåll

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Barnen leker mer och mer könsuppdelat och vi hör ofta meningar som "du är kille, du får inte vara med" eller "du är tjej, du kan inte..."

Vi behöver diskutera barnens tankar, erfarenheter och förväntningar på killar och tjejer för att ge alla likvärdiga förutsättningar i lekar, rutiner och olika aktiviteter.

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Vi ska använda Widgets bildstöd för dagens och veckans rutiner så att alla barn får förståelse för dagen och möjlighet till inflytande. 

På måltider, samlingar och i målstyrda aktiviteter ska vi vuxna ansvara för att fördela ord och uppmärksamhet likvärdigt mellan killar och tjejer.

Vi ska använda "valstunden" och observera barnens delaktighet i leken.

Vi ska se till att det finns bilar, figurer och djur i byggleken, skapandematerial i olika färger och storlekar och utklädningskläder som hattar, sjalar, väskor och halsband.

Vi ska låna böcker som utmanar könsstereotypa roller och använda musik från både kvinnliga och manliga artister.

Vi ska jobba med temat "Killar och tjejer kan", både i blandade och könsuppdelade grupper, i stora och i mindre grupper.

Vi ska; klippa, klistra och göra collage, samtala utifrån musik och skapa spellistor, lyssna, dansa och improvisera till olika musikstilar, sortera och klassificera leksaker och kläder, diskutera och läsa böcker, jämföra och problematisera samt inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen. 

Vi delar vår planering med föräldrarna och ber dom uppmärksamma vad barnen berättar om när de är hemma. I lärloggen beskriver vi hur barnen löser dagliga rutiner, var och vad de leker och hur de deltar i målstyrda aktiviteter. Lärloggen delar vi med föräldrarna och ber dom kommentera utifrån det egna barnet. I dagliga möten, med både barn och föräldrar, pratar vi om vad som ser ut att vara mest intressant, roligt och meningsfullt och hur vi kan göra för att fortsätta utmana och stimulera barnen/barnet för fortsatt utveckling och lärande.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18