👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari Direkt 1B

Skapad 2021-04-12 14:40 i Stureskolan Hedemora
Vi kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt, mattespel. Vi kommer att arbeta inom talområdet 0-10. Addition och subtraktion. Allt detta genom matteboken "matte safari" 1 A.
Grundskola 1 Matematik
Matte Safari Direkt 1B Här får du träna dig på olika matematiska resonemang kring olika moment. I det enskilda arbetet får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder. Du kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativ, matematikspel. Du kommer att arbeta inom talområdet 10-20 samt talområdet 0-100.

Innehåll

Konkreta mål 

Du kommer att få utveckla förmågan att:

-Förstå och använda talen inom talområdet 10-20 samt 0-100.
-Förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion.
-Förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många.
-Förstå och kunna använda dig av tiotal och ental.
-Känna till och förstå längd, vikt, former, klockan samt pengars värde.

 Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Att du förstår addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse.
- Att du inom talområdet 10-20 kan talens grannar, antal-siffra, addera och subtrahera och dela upp talen.
- Att du förstår begreppen tiotal och ental, 
- Att du kan känna igen de geometriska formerna, pengars enheter, enheterna kg, mm, cm, dm, m, 

Du bedöms genom muntliga och praktiska övningar och skriftliga tester.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3