👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planting, ecology, environment

Skapad 2021-04-12 15:02 i IPS Majorna The International Preschool AB
Förskola
# Utepedagogik / Outdoor pedagogy # STEM learning and teaching for a sustainable environment # Green flag preschool

Innehåll

What are we doing?

We encourage children to stay in touch with nature and be brave and passionate to explore natural phenomena in every season. We use all available options to plan, plant, grow, harvest, and document our ecological activities.

How are we doing it?

We use many Hands-on ecological activities daily that present, explain, and improve children's knowledge of different life cycles.

We use to observe, experiment, explore, and explain many natural phenomena in a fun and educational way.

 

Why are we doing it?

As a Green flag awarded preschool, we strive to provide our children the best possible ecological awareness.

 

We do believe in the positive impact between nature and children.

 

# Utepedagogik / Outdoor pedagogy

# STEM learning and teaching for a sustainable environment

 

# Green flag preschool

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18