👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen

Skapad 2021-04-12 14:54 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vad behöver ett solrosfrö för att gro? Vem var Vincent van Gogh? Hur många frön har en solros? Hur hög kan en solros bli? Vad betyder Helinanthus annuus?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Du ska få lära dig om vad ett solrosfrö behöver för att gro.
 • Du ska få lära dig om solrosens livscykel.
 • Du ska få lära dig vad solrosens delar heter.
 • Du ska få lära dig mer fakta om solrosen och skriva en egen faktatext.
 • Du ska få lära dig om Vincent van Gogh och hur han målade solrosor.

Hur ska jag lära mig?

 • Du ska få undersöka vad ett frö behöver för att gro genom att plantera frön utan vatten, utan jord, utan värme och utan ljus samt frön där allt finns med. Du får sedan följa de olika fröerna och dokumentera vad som sker.
 • Du får sedan följa fröet när det gror och växer för att lära dig om dess livscykel samt solrosens olika delar.
 • Du får läsa och skriva egna faktatexter om solrosor.
 • Du ska få veta mer om konstnären Vincent van Gogh och analysera hans bilder av solrosor för att själv kunna måla egna solrosor.

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

 • Du kan visa vad du har lärt dig genom att muntligt berätta om dina observationer.
 • Du ska kunna berätta med hjälp av bilder om solrosens livscykel och delar.
 • Du kan visa vad du kan om solrosor genom att skriva en faktatext.
 • Du visar vad du kan om Vincent van Goghs tavlor om solrosor genom att måla en egen tavla med samma motiv.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3