👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 7

Skapad 2021-04-12 15:35 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Detta är en mall för hur du ska lägga upp din pedagogiska planering. Tanken är att vi ska använda ett gemensamt språk samt struktur i våra mallar.
Grundskola 7 Religionskunskap Svenska
Genom att lära dig vad religion är och fördjupa dig i de största världsreligionerna kommer du att få utveckla flera ämnesspecifika förmågor i ämnet religionskunskap. Du kommer att få lära dig vilken betydelse religionen kan ha för människors livsstil och sätt att se på sig själva. Du ska repetera och fördjupa dig de fem religionernas symboler, högtider, heliga böcker och platser, seder och traditioner. Du ska få ta del av hur det är att som människa leva med de olika religionerna. Du ska få söka efter likheter och skillnader, reflektera, analysera och diskutera. Utifrån kursplanen för årskurs 7-9 fördjupar du dig denna termin i Bibelns betydelse och inverkan på kristendomen och judendomen.

Innehåll

Innehåll
Vad ska vi göra?

- Visa vad du redan vet och vad du vill fördjupa dig i.
- Träna begreppskunskaper.
- Få en förståelse för likheter och skillnader mellan och inom de olika religionerna.
- Utifrån olika religioner träna på att resonera utifrån etiska begrepp.
- Reflektera över livsfrågor. 
- Använda läromedlet Religion och Liv SOL 4000 och området "Boken som förändrat världen".

Undervisning
Hur ska vi göra? 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna;

- ha genomgångar, diskutera och högläsa tillsammans, 
- se filmer som berättar om ritualer, levnadsregler, högtider och heliga platser i de olika religionerna,
- jämföra de fem världsreligionerna och titta närmare på likheter och skillnader, levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter och heliga byggnader och platser.
- läsa texter ur "En läsande klass" och arbeta med nyckelord,
- arbeta med begreppskarta,
- arbeta individuellt med egen planering där du läser fakta och svarar på frågor. Detta utvecklar din förmåga att analysera och resonera kring det du läser. 

Bedömning
Vad ska du kunna och hur ska du visa det?

Du ska:
- Känna till vilka de stora världsreligionerna är.
- Kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.
- Planera och söka information.
- Känna till något om levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter, heliga byggnader och platser i de olika religionerna.
- Delta i klassdiskussioner.
- Arbeta enskilt med fördjupningsuppgifter.
- Delta i planering och utvärdering av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Uppgifter kan läggas till vid behov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv
Mall för matris till PP, Videskolan

Skriv din rubrik.

Att använda en matris är ett frivilligt moment
Lägre
----------->
Högre
Skriv vilken förmåga du bedömer
K
låg nivå
mellan nivå
hög nivå