👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik VT21

Skapad 2021-04-12 15:43 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Avsnitt och lektionsmoment inom matematik för vårterminen 2021 med start vecka 15.

Innehåll

 

Planering matematik

 


Martin Norberg, årskurs 6–8

 

Kungsholmens grundskola VT21

 

 

 

Vecka 13

 

                      Årskurs 6: prov kapitel 2

 

                      Årskurs 7: 5.1

 

                      Årskurs 8: prov kapitel 4   

 

Påsklov

 

Vecka 15

 

                      Årskurs 6: avsnitt 27, 33 och repetition på s. 136–137

 

                      Årskurs 7: 5.2

 

                      Årskurs 8: 5.1

 

                                            Poängjakt rösta om lagnamn

 

                                            Poängjakt onsdag den 14 april klädkod goth EMO

 

                                            Veckans utmaning piller

 

Vecka 16

 

                      Årskurs 6: avsnitt 34 och 35

 

                      Årskurs 7: 5.3

 

                      Årskurs 8: 5.2

 

                                            Poängjakt onsdag den 21 april klädkod 80-tal

 

                                            Veckans utmaning eget ekvationssystem

 

Vecka 17

 

                      Årskurs 6: avsnitt 36 och 37

 

                      Årskurs 7: 5.4

 

                      Årskurs 8: 5.3

 

                                            Poängjakt onsdag den 28 april klädkod elevens val

 

                                            Veckans utmaning hotell

 

Vecka 18

 

                      Årskurs 6: avsnitt 38 och 39

 

                      Årskurs 7: 5.5

 

                      Årskurs 8: 5.4

 

                                            Poängjakt onsdag den 5 maj klädkod klassens val

 

                                            Veckans utmaning elevens val

 

Vecka 19

 

                      Årskurs 6: avsnitt 40 och 41

 

                      Årskurs 7: 5.6

 

                      Årskurs 8: blandade uppgifter

 

                                            Poängjakt onsdag den 12 maj klädkod årskursens val

 

Vecka 20

 

                      Årskurs 6: avsnitt 42 och 43

 

                      Årskurs 7:  blandade uppgifter

 

                      Årskurs 8: repetition taluppfattning

 

                                            Poängjakt eget läromedel

 

Vecka 21

 

                      Årskurs 6: avsnitt 44 och 45

 

                      Årskurs 7: repetition taluppfattning

 

                      Årskurs 8: repetition algebra

 

                                            Poängjakt sex sekunder

 

Vecka 22

 

                      Årskurs 6: avsnitt 46

 

                      Årskurs 7: repetition algebra

 

                      Årskurs 8: repetition geometri

 

                                            Poängjakt A5-design

 

Vecka 23

 

                      Årskurs 6: repetition

 

                      Årskurs 7: repetition geometri

 

                      Årskurs 8: repetition samband

 

                                            Poängjakt filmfestival

 

Vecka 24

 

                      Årskurs 6: repetition

 

                      Årskurs 7: repetition samband

 

                      Årskurs 8: repetition sannolikhet

 

                                            Poängjakt sprid din kunskap

 

 

 

Övergripande tankar

 

 

 

Jag heter Martin Norberg och är tillförordnad legitimerad lärare. Jag har tidigare varit verksam på Södermalmsskolan, Sollentuna Musikklasser, Dibber International School Sollentuna och i Rinkeby. Jag har tagit över betygsunderlag från min företrädare och ska sambedöma eleverna. Den här planeringen är ett utkast som kontinuerligt ska uppdateras. Elevgrupperna ska under återstående tid av läsåret tävla mot varandra. En rad varierande typer av prestationer kan generera poäng till den klass som eleven tillhör.

 

Prov och hemuppgifter är inte obligatoriska inslag i det här utkastet. Om en elevgrupp inte presterar i enlighet med den förväntade kunskapsutvecklingen kan det bli aktuellt att införa obligatoriska hemuppgifter. Eleverna i årskurs 6 ska genomföra tester i april som behandlar samtliga delar från det centrala innehållet. Eleverna testas kontinuerligt med diagnosiska uppgifter.

 

 

 

Koppling till styrdokumenten

 

 

 

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 

och metoder,

 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

 

rutinuppgifter,

 

• föra och följa matematiska resonemang, och

 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”

 

(Skolverket, 2011, s. 55).

 

Skolverket (2011). Läroplans. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.