👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testplanering med bedömning

Skapad 2021-04-12 15:41 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Test

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Historia Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoker
Varför Medeltid övergick i Vasatid och vad som hände då.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Reformationen
Redogöra för begreppet och vad det innebar för Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Skeenden
Förändringar som skedde under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon förändring som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Spår i vår tid
Förändringar från Vasatiden som vi än idag har kvar spår av.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt påvisa samband mellan någon förändring från Vasatiden och spår av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt påvisa samband mellan några förändringar från Vasatiden och av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt påvisa samband mellan flera förändringar från Vasatiden och vad av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Gestalter under tidsepoken
Tex. kungar, vetenskapsmän, upptäcktsresande, reformator, boktryckare
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon person som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några personer som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera personer som var framträdande under tidsepoken.
Ämnesspecifikaord
Ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.