👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paises de América Latina

Skapad 2021-04-12 15:48 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Länder i Latinamerika
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
En este proyecto vais a presentar un país en América Latina. Vais a elegir uno de los paises debajo. Luego vais a escribir mucha información interesante del país y luego vais a presentar el país oralmente en un grupo. Es importante dar información en general del país, pero aún más importante es la información para turistas. ¿Qué se puede hacer y ver en el país?¿Cuáles son las curiosidades del país? También es importante completar el texto con fotografías para hacerlo más interesante y deberíais decir vuestros opinión de algunas cosas. Además es importante comparar algunas cosas con Suecia. ¡Suerte a todos!

Innehåll

La presentación

Podéis incluir estas aspectos:

 1. Gobierno
 2. Economia
 3. Población
 4. Idiomas
 5. Religion
 6. Educación
 7. Pobreza
 8. Turismo
 9. Deporte
 10. Musica

Países

 1. Argentina
 2. Bolivia
 3. Chile
 4. Colombia
 5. Costa Rica
 6. Cuba
 7. Ecuador
 8. El Salvador
 9. Guatemala
 10. Honduras
 11. Mexico
 12. Nicaragua
 13. Paraguay
 14. Perú
 15. Republica Dominicana
 16. Uruguay
 17. Venezuela
 18. Puerto Rica

Uppgifter

 • Países hispanohablantes

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Ni ska välja minst en liten bit text från en bok eller från internet som står skrivet på spanska för att sedan använda i presentationen
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Här inkluderas både den skriftliga och den muntliga presentationen. Tydligheten hänger på om grammatiken är korrekt (se upp med apostroferna då ni skriver!) och att uttalet är tydligt.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Själv upptäcka sina fel och rätta till dem. Förbättra sitt uttal om det är otydligt.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Ställa frågor till den som presenterar och själv kunna svara på frågor om det land man presenterar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Göra jämförelser mellan Sverige och det land man presenterar.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.