👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: geometri och mätning

Skapad 2021-04-12 15:56 i Norrskolan Uddevalla
Planering till kap. 4-5 Favoritmatematik
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med att mäta längd. Vi ska lära oss mer om geometriska objekt och öva på att beskriva de med ord och begrepp. Vi kommer även öva på att räkna ut objektens omkrets och area.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • titta på filmer
 • spel
 • diskussioner

Eleven övar genom att:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda och förstå hur man mäter med linjal
 • jämföra och uppskatta längd
 • beskriva sambandet mellan meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • känna igen, använda och beskriva begreppen punkt, linje och sträcka
 • känna igen, använda och beskriva begreppen rät, spetsig och trubbig vinkel
 • känna igen, namnge och beskriva månghörningar t.ex. triangel och femhörningar
 • undersöka, beskriva och sortera månghörningar med hjälp av begreppen hörn, vinklar och sidor
 • beskriva och räkna ut månghörningars omkrets
 • beskriva och räkna ut rektanglars area

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel. Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3