👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet ÅK8

Skapad 2021-04-12 15:59 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Du lära dig att: Sannolikhet, Slump, Slumpförsök, Lotter, Upprepade händelser Beroende händelser, Oberoende händelser och Kombinatorik

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • Sannolikhet
 • Slump
 • Slumpförsök
 • Lotter
 • Upprepade händelser
 • Beroende händelser
 • Oberoende händelser
 • Kombinatorik

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Avrunda decimaltal
 • Beräkna chansen i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna det hela
 • Jobba med statistik där vi använder oss av olika former av diagram.

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matematikboken
 • Problemlösning
 • Prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

Sista passet för veckan testar vi ALLTID av veckans kunskaper!

 

Planering i matte för årskurs 8

Bok: MatteDirekt8

Ansvarig lärare: Jonas och Eddie

  Beskrivning Sidor Youtube
v16 Sannolikhet S208-213 Sannolikhet
v17 Upprepade händelser S214-15 Upprepade händelser
v18 Oberoende och beroende händelser S216-217 Oberoende och beroende
  händelser
  Sannolikhet genom statistik S218-219 Sannolikhet genom
  statistik
v19 Prov    

 

Matriser

Ma
Generell förmågematris i matematik

E
C
A
BEGREPP
t.ex. att man *förstår* vad area innebär
Förstår grundläggande begrepp inom området.
Förstår de flesta begrepp inom området.
Förstår de begrepp som finns inom området.
METODER
är de räkneregler som *används*, t.ex. hur arean räknas fram.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t.ex. additionsuppställning.
Använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Använder metoder i nya situationer.
PROBLEMLÖSNING
är de strategier som används och de metoder som *väljs*.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem.
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
RESONEMANG
handlar om hur man *motiverar*.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
KOMMUNIKATION
handlar om hur man *redovisar* något muntligt och skriftligt.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.