👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min livsåskådning och världsreligionernas ursprung och urkunder 7EF

Skapad 2021-04-12 21:53 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola F – 9
I detta område kommer jag introducera vad religionskunskap är för något, du kommer få reflektera över hur din livsåskådning ser ut i dag och vi kommer studera världsreligionernas ursprung och urkunder.

Innehåll

Powerpointen du skapar om urkunder och ursprung i de fem religionerna

Förhör på de tre seten på quizlet.com Onsdag v.19

   - Vad är livsåskådningar och religion?
   - Världsreligionerna - Urkunder
   - Världsreligionerna - Ursprung

 

Vecka 15

Måndag 50 minuter    lektion 1

1. Diagnos - Grundläggande kunskaper om världsreligionerna
2. Nyheterna

Tisdag 75 minuter   lektion 2

1. Nyheterna
2. Titta på Föreläsning - Vad är religionskunskap
3. Gör uppgiften Min livsåskådning här på UNIKUM
4. Tjuvkika på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com
    https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Onsdag 75 minuter    lektion 3

1. Titta på morgonens 8.30 nyhetssändning enskilt
2. Gör nyhetsreflektionen för v. 15 här på unikum
3. Kolla på filmen Religion och andra livsåskådningar och Ritual och bön på studi.se och gör quizen till
    Jag kollar era resultat i slutet av dagen.
4. Jobba lite med din livsåskådning

5. Öva resterande tid på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com
    https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Vecka 16

Måndag 50 minuter    lektion 4

1. Nyheter tillsammans
2. Titta på Föreläsning - Vad är religion
3. Skapa fem stycken powerpoints enligt instruktionen som är bifogad längst ner i detta dokument.
4. Börja med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på UNIKUM

Tisdag 75 minuter   lektion 5

1. Titta på morgonens nyhetssändning
2. Arbeta med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum   du har detta pass + 75 min +50 min
    
ska vara klar på måndag

Behöver du variera ditt arbete? 
Öva på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion och Världsreligionerna - Urkunder på Quizlet.com 

Onsdag 75 minuter    lektion 6

1.Titta på morgonens nyhetssändning
2. Arbeta med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum

Vecka 17

Måndag 50 minuter    lektion 7

1.  Arbeta med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum

Tisdag 75 minuter   lektion 8

1. Titta på morgonens nyhetssändning enskilt eller i klass (Vikarien bestämmer)
2. Öva i 20 minuter på quizletarna i denna länk:  https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g
    Vad är livsåskådningar och religion?
    Världsreligionerna - Urkunder
3. Titta på föreläsningen De abrahamitiska religionernas tidiga ursprung - Från Abraham till Mose
4. Arbeta färdigt med  uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum

Onsdag 75 minuter    lektion 9

1. Titta på morgonens nyhetssändning enskilt
2. Börja arbeta med uppgiften Powerpointen - Ursprung 
    Ha som mål att bli klar med 2 av religionerna

Sammanfattning av religionernas ursprung ligger i klassrummet för den som vill ha en kortare text att utgå ifrån.    
Utdrag ur lärobok som du ska utgå ifrån kommer finnas i klassrummet samt längst ner i planeringen vid lektionstillfället

Vecka 18

Måndag 50 minuter    lektion 10

1. Titta på morgonens nyhetssändning
2. Arbeta med uppgiften Powerpointen - Ursprung  - Ha som mål att vara klar med 2 av religionerna
3. Öva världsreligionernas urkunder tillsammans med Whiteboards

Jessica punktar upp Judendomens ursprung på tavlan

Tisdag 75 minuter   lektion 11

1. Titta på morgonens nyhetssändning
2. Arbeta med uppgiften Powerpointen - Ursprung  - Ha som mål att vara klar med 4 av religionerna
3. Öva världsreligionernas ursprung tillsammans med Whiteboards

Onsdag 75 minuter    lektion 12

1. Titta på morgonens nyhetssändning
2. Arbeta med uppgiften Powerpointen - Ursprung  - Ha som mål att vara klar med 5 av religionerna
3. Öva Religion/livsåskådningar, världsreligionernas urkunder och ursprung tillsammans med Whiteboards

Vecka 19

Måndag 50 minuter    lektion 13

1. Nyheter enskilt eller i klass
2. Arbetspass 
    Gör klart dina powerpoints - Urkunder och ursprung  - 
    Lämna in uppgifterna i unikum
    Se till att powerpointsen ligger i  mappen jag delat med dig på onedriven
3. Plugga iför diagnosen
    
https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Jobba i tredje med eventuella rester och kompletteringar i SO

Tisdag 75 minuter   lektion 14

1. Promenad till Billudden

Onsdag 75 minuter    lektion 15

1. Diagnos - Religiösa och icke religiösa livsåskådningar
                    Världsreligionernas urkunder
                    Världsreligionernas ursprung
2. Intro Romarriket (se nästa områdesplanering)

 

Dokument som du har användning av:

Dokument med grundbeskrivning av powerpointuppgiften - Världsreligionerna

Powerpoint om de abrahamitiska religionernas tidiga ursprung - Från Abraham till Moses

 

Filmer

De abrahamitiska religionernas tidiga ursprung - Från Abraham till Mose

Lärobokstexter

Islam - Urkunder Lärobokstext
Buddhismen - Urkunder lärobokstext
Hinduismen - Urkunder lärobokstext
Judendom - Urkunder lärobokstext
Kristendomen - Urkunder lärobokstext

Buddhismen - Ursprung lärobokstext
Hinduismen - Ursprung lärobokstext
Islam - Ursprung lärobokstext
Judendom - Ursprung lärobokstext
Kristendomen - Ursprung lärobokstext

Uppgifter

  • Powerpointen - Urkunder

  • Powerpointen - Urkunder

  • Min livsåskådning

  • Powerpointen - Ursprung