👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VATTEN projekt

Skapad 2021-04-13 11:42 i Skogsgläntan Örebro
Förskola
Vi arbetar mot läroplansmål om naturvetenskap genom temat vatten.

Innehåll

Nuläge

Vi arbetar med vatten och vattenexperiment, då barnen har visat stort intresse för detta under terminen.  

 

Syfte

Våra barn har fått upp intresset för vatten därför har vi startat upp ett projekt med vatten där vi kommer arbeta utifrån läroplansmål inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling och hälsa.  

Metod/Process

  • Använda oss av boken droppen Dripp på äventyr - högläsning
  • Vi har ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt där barnen får lära sig ord, som är kopplat till projekt vatten
  • Vi använder oss av olika experiment  för att göra det mer visuellt. 
  • Vi använder oss av boksamtal med hjälp av boken Dripp på äventyr. 
  • olika TAAK tecken och stödtecken kopplat till vattenprojektet

 

Delmål

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklaförståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

 

Utveckling sker när barnen: själva får prova, testa, prova igen med olika experiment och när barnen stället  olika  frågor om naturvetenskapliga fenomen. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

 

Utveckling sker när barnen får röra på sig och  barnen får lära sig någon ny rörelse som de inte använt förrut.

 

 

 

Dokumentation

Vi kommer under projektets gång dokumentera i Unikum. Dokumentation kommer även att sättas upp på avdelningens väggar för att barnen själva ska kunna samtala med varandra om vad vi gör och vad vi gjort.

Utvärdering/Analys

Vi kommer att utvärdera under projektets gång med vårt reflektionsprotokoll som underlag. Vi kommer även att vid projektet slut utvärdera samt analysera enligt mallen i det gemensamma årshjulet för Vivalla förskoleområde.  

  •