👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-04-13 14:44 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med sagor. Vi tränar oss på att lyssna, att återberätta och att bearbeta sagor av olika slag.
Grundskola F – 2 Svenska
I sagans värld kan mycket hända. Vi lyssnar, lär oss, skriver och ritar i sagornas värld. Vi kommer lyssna på sagor, träna på att återberätta sagor, beskriva sagofigurer samt skriva sagor med tydlig inledning, handling och avslut.

Innehåll

Innehåll

Mål

Du ska öva på att:

 • Lyssna
 • Återberätta
 • Rita bilder till sagor
 • Samtala om innehållet i sagor
 • Ställa frågor om innehållet i sagor
 • Se likheter och skillnader mellan olika sagor 
 • Relatera till egna erfarenheter
 • Lära dig om sagors/berättelsers struktur

 

  Du kommer att få möjlighet att utvecklas som läsare, lyssnare, tänkare och samtalare

 

Undervisning 

Du ska:

 • få lyssna på olika typer av sagor t.ex. klassiska HC Andersen sagor, svenska folksagor, utländska sagor
 • få samtala om sagans innehåll
 • få återberätta sagor genom att klippa och klistra med bilder
 • få skriva en saga tillsammans med gruppen
 • beskriva sagofigurer i grupp
 • få skriva egna sagor
 • titta på "Sagomattan" på YouTube (10 avsnitt x 13 minuter)

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå och kunna återberätta enklare sagor så att innehållet framgår.
 • ha förståelse för hur en saga kan vara uppbyggd (början, mitten, slut).
 • lyssna på dina klasskamrater och våga tala inför en grupp.
 • skriva eller berätta saga med tydlig början, mitt och avslut. 

Genom att:

 • se om du är delaktig i samtalen runt sagorna
 • se om du ställer frågor om innehållet och kan bearbeta sagorna i grupp
 • uppmärksamma om du lyssnar och talar i gruppen
 • lyssna, samt läsa din saga. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv
Matris tema Sagor

Matris tema sagor
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Textens genre (Sagor)
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Gör försök att följa genrens mönster för struktur och språk.
Följer något mekaniskt genrens språk för struktur och språk.
Följer genrens språk för struktur och språk på ett levande sätt.
Följer genrens språk för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar. Innehåll, struktur och språk samspelar på ett bra sätt.
Inledning, handling och avslut.
 • Sv   3
Sagan har ett otydligt sammanhang
Sagan har ett sammanhang.
Sagan har ett sammanhang och en röd tråd.
Sagan har en tydlig början, en handling och ett avslut. Sagan har en tydlig röd tråd.
Användning av tecken
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Använder oftast punkt och stor bokstav
Använder punkt och stor bokstav korrekt.
Använder punkt, stor bokstav och frågetecken korrekt.
Använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Förmåga att tala själv och samtala
 • Sv  1-3
Behöver stöd för att delta i samtal
Deltar i samtal och kopplar det som sägs till ämnet.
Deltar aktivt i samtal och kopplar det som sägs till ämnet och till vad någon annan har sagt.
Vänder sig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka och dra slutsatser. Visar förmåga att engagera andra i samtalet.
Förmåga att återberätta en saga.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Återberättar delar av innehållet med stöd från lärare eller andra elever.
Återberättar relativt självständigt delar av textens innehåll.
Återberättar självständigt viktiga delar av textens innehåll.
Återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga och centrala delar av textens innehåll.