Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fa´s tema VÅREN

Skapad 2021-04-13 16:13 i Margretelundsskolan Österåker
Grundskola F Matematik Bild NO (år 1-3) Svenska
Nu när har vi har V som temabokstav arbetar vi med VÅREN. V som i vår, videung, vitsippor, vatten, vind, vi och vänner.

Innehåll

Vi börjar temat med att samtala om våren, vad är ett vårtecken, hur vet man att det är vår? Här får eleverna vara delaktiga och visa vad de redan kan och vet om våren. Efter det jobbar vi vidare och tar reda på mer om våren med hjälp av samtal, faktaböcker, filmer och naturen självt. Vi går ut och tittar, upplever, undersöker och plockar med oss till skolan.

Vad gör vi:

 • Vi lär oss om träd och knoppar, som Videungen (Sälgen)
 • Vi lär oss om vårblommor, deras namn och delar.
 • Vi lär oss om småkryp och andra djur som kommer fram på våren.
 • Vi undersöker och upptäcker vad som händer i naturen på våren.
 • Vi sjunger sånger om blommor, träd och våren.
 • Vi läser sagor och faktaböcker om våren, blommor, växter och djur.
 • VI-övningar och vänner-lekar.
 • Vi lär oss om vatten och vind.

Hur gör vi:

 • Vi tittar och känner på Videungens lena knoppar och ser när den slår ut med sina gula blommor.
 • Vi letar efter vårblommor och plockar Vitsippor och andra vårblommor och pressar dem.
 • Vi letar efter och undersöker olika småkryp och lär oss om dem, tex myror, spindlar och grodyngel.
 •  
 • Vi lyssnar efter ord som börjar på V och skriver V ord.
 • Vi läser böcker och söker fakta på nätet om både blommor, växter och djur.
 • Vi sjunger sånger i samlingen som passar till våren, blommor och djur.
 • Vi rör oss i naturen och skogen och lär oss att vara rädd om den.
 • Vi samlar fakta och dokumenterar i våra Naturböcker, om växter och djur som vi lärt oss om.
 • Vi övar samarbete och pratar om kamratskap. Att det är roligare om vi hjälps åt och att alla får vara med.
 • Vi lär oss om vattnets kretslopp och kopplar det också till matematiken där vi uppskattar och mäter vikt och volym. 

 • Vi gör vindsnurror av papper och blompinnar som vi testar i vinden om de snurrar.
 • Vi målar med vattenfärger och våta papper "Vått i vått" i vårens färger.
 • Vi pratar om vad "vårens färger" är och provar hur man blandar färger.
 • Vi ritar och målar blommor och andra vårbilder med olika tekniker och material. 

Temat kan variera och utvecklas på olika sätt beroende på vad vi hittar i naturen och vad eleverna tycker är roligt och spännande. Eleverna är med och påverkar och kommer med idéer vad vi pratar och lär oss om. Det är ett levande tema då vi kan jobba lite mer och djupare om vissa saker på grund av intresse och engagemang ifrån eleverna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: