👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna på symaskinen och sy en djurkudde i fleece tyg

Skapad 2021-04-13 17:59 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi kommer att arbeta med symaskinen och sy en djurkudde i fleece tyg. Du kommer att få lära dig hur man syr applikationer på ett tyg i form av t ex ögon och nos.

Innehåll

Arbetsområde: Träna på symaskinen och sy en djurkudde i fleece tyg

Du kommer att få lära dig att använda symaskinen på ett säkert sätt. 
Du kommer att lära dig att trä övertråd och undertråd.
Du kommer att kunna sy med raksöm och med sicksacksöm och du kommer
att kunna veta skillnaden på dessa stygn och när man använder dom.

Du kommer att lära dig om vad fleece tyg är.
Du kommer att få göra en applikation i tyg i form av t ex ögon och nos
och få lära dig hur man syr fast den på din kudde.

 

Bedömning -Visa vad du lärt dig  

Jag bedömer hur väl du tar till dig det vi lär ut på slöjd lektionerna 
och hur du använder det i ditt slöjdande.
Jag bedömer hur du hanterar verktyg och maskiner och
hur du genomför ditt slöjdarbete.
Jag bedömer också hur du resonerar om ditt resultat och det du gjort.

Undervisning:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar  där vi går igenom symaskinen,
säkerhetsfrågor och hur vi arbetar i slöjdsalen.
Ibland kommer ni att få arbeta två och två.

Redskap du kommer att använda är:

Symaskin
Sax
Knappnålar
Synål
Måttband/Linjal/Pfiffikus
Sporre
Markerings papper

Sprättare

Material du kommer att arbeta med är:

Fleece tyg
Sytråd
Vadd

Matriser

Sl
Slöjdmatris- Alingsås

Idé

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag har en idé. Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten, men med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Planering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag väljer material färg och form på mitt slöjdarbete med hjälp av lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och motiverar mina val med tanke på utseende och funktion
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö och kostnadsmedveten.

Genomförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar
Jag arbetar efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.Jag kan använda mig av tidigare erfarenheter och kan visa förslag på olika lösningar.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik
Jag kan välja arbetsmetod/teknik
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett säkert sätt.
Jag kan välja verktyg och redskap och kan hantera dessa på ett säkert sätt.
Jag får viss hjälp med utseende (design), funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete
Jag tar eget initiativ vad gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet
Jag tar eget initiativ när det gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet

Utvärdering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende
Jag kan föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan föra väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.