👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Kensukes rike

Skapad 2021-04-14 10:56 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Tillsammans i läsgrupper ska du få ta del av denna fina berättelse som innehåller både spänning, äventyr, vänskap, glädje och sorg. Under läsningen får du uppgifter där du tränar på att använda lässtrategier och som fördjupar läsningen och läsupplevelsen. Du kommer att lära din nya ord, utveckla din läshastighet och läsförståelse.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Utveckla din läsförmåga och öka ditt ordförråd. 

 

Hur ska du lära dig det?

Genom att delta i läsgrupper och genomföra uppgifterna till läsningen. 

 

 Vad som kommer att bedömas.

 Ditt läsflyt, läsförståelse och ordkunskap. 

 

Hur du får visa dina kunskaper.

I uppgifter som är kopplade till läsningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6