👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2021-04-15 12:19 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Utifrån serien "Geografens testamente - den stora Sverigeresan" kommer vi arbeta med Sverige. Vi lär oss om kartans symboler & färger, namn på vatten, städer, landskap m.m. Vi pratar om väderstreck och tränar att följa karta både i och runt skolan men också digitala kartor.
Grundsärskola 1 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi utgår från serien "Geografens testamente - den stora Sverigeresan". Innan varje avsnitt pratar vi om nya ord/begrepp som vi kommer stöta på i programmet. Efter programmet sammanfattar vi var Holger & Mortensen har rest, vilka platser de passerat, hur det ser ut, hur det är att bo där osv. Som stöd har eleverna en samtalskarta med återkommande ord/begrepp. Eleverna kommer få träna på att följa olika slags kartor från konkreta fotografier till mer abstrakta kartor. Eleverna kommer få ta med oss till olika platser på digitala kartan, googlemaps.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Namn på platser i och runt Sverige

Kartans färger och symboler 

De fyra väderstrecken: norr, väst, öst, söder

Förstå och följa kartor: foton på klassrummet, målad karta av klassrummet med symboler för möblerna, stadskarta med vägar,  byggnader & grönområden

digitala kartor (google maps) 

Geografiska begrepp som kust, land, stad, landsbygd, fjäll, slätt

Så här ska vi jobba:

Vi utgår från serien "Geografens testamente - den stora Sverigeresan". Innan varje avsnitt pratar vi om nya ord/begrepp som vi kommer stöta på i programmet. Efter programmet sammanfattar vi var Holger & Mortensen har rest, vilka platser de passerat, hur det ser ut, hur det är att bo där osv. Som stöd har eleverna en samtalskarta med återkommande ord/begrepp. 

Eleverna kommer få träna på att följa olika slags kartor från konkreta fotografier till mer abstrakta kartor. 

Vi går tillsammans in på googlemaps. Eleverna kommer få visa var de bor, beskriva hur man kommer från sitt hem till skolan m.m.

 

Så här visar du vad du kan:

När du deltar i gemensamma samtal på lektionerna 

När du gör individuella uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 6
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9