Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- procent vt-21

Skapad 2021-04-15 14:11 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Matematik
Procent är ett område som vi arbetat med tidigare. Det är något vi kommer kunna ha användning av hela livet. Vi ser annonser, skyltar, artiklar, reklam och tv-program där man använder ordet eller tecknar för procent.

Innehåll

Tidsplan:

Under vecka 17-22 kommer vi att arbeta med området procent.

(Se planering i lärlogg)

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se mattefilmer 
 • spela spel

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms på diagnos och prov.

 

Språkmål:

Förstå instruerande texter i våra mattespel samt kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information.

 

 

Begrepp

 

bråkform

decimalform

procent

procentform

procentsats

rabatt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik- Procent vt-21

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
Du förstår och använder dig av begreppen inom vårt arbetsområde, t ex bråkform, decimalform, procent, procentform, procentsats och rabatt.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Metoder
Du visar att du kan använda mig av metoder för att t.ex. räkna ut hur mycket en viss procent är av en viss summa, räkna ut en hundradel av en summa, omvandla procent till decimalform, räkna ut rea och rabatt.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området.
Väljer och använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Väljer och använder metoder i nya uppgifter och situationer.
Problemlösning
Här visar du de strategier och metoder som du valt för att lösa ett matematiskt problem.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem (skapa ett uttryck och ekvation, rita en bild, gör en tabell etc)
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Resonemang
Här bedöms du hur du motiverar dina lösningar.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
Kommunikation
Här bedöms hur jag redovisar något muntligt och skriftligt.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: