👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-04-15 19:34 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Du ska lära dig om hur människor levde på medeltiden och jämföra levnadssätt, handel och religion med Vikingatiden. Hur har människor levt i vårt land för länge sedan? Hur bodde de? Vad gjorde de? Hur var det att vara barn på den här tiden? Hur har detta påverkat hur vi lever idag?

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

- Kunna beskriva och resonera om hur människorna levde på medeltiden och om handeln på medeltiden.

- Kunna jämföra handel, religion och politik med nutiden.

- Kunna använda historiska begrepp.

 Arbetssätt:

Vi kommer att:

Göra tankekartor
Läsa texter och skönlitteratur
Skriva anteckningar
Titta på filmer
Ha diskussioner
Jämföra med nutiden
Arbeta med frågor till arbetsområdet
Träna på begrepp

Begrepp:

marknad, självhushåll, de fyra stånden: adel, präster borgare och bönder, köpmän, hantverkare, kloster, nunna, munk, fogde, skatt, Stockholms blodbad, Kalmarunionen, Hansan

Digitala verktyg:

Quizlet för att träna begrepp.
Kahoot för att lära oss fakta.
sli.se och urplay.se för att se på filmer.
Classroom för uppgifter och länkar.

Slutuppgift:

Löpande bedömning i diskussioner och uppgifter under arbetets gång.

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6