Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tio små kompisböcker - ett värdegrundsarbete

Skapad 2021-04-16 10:09 i Förskolan Guldstigen Falun
Under våren 2021 ska vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis. Detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
Ett värdegrundsarbete som bygger på "Tio små kompisböcker" baserade på barnkonventionen. Temagrupperna är Miniskuggorna 2-3 åringar (Mari) Vinterskuggorna 4-5 åringar (Mia) Sommarskuggorna 4-5 åringar (Emelie)

Innehåll

Syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn och visa empati för varandra.

Vi vill skapa en "Vi"-känsla på Laven där förståelse för den andre står i fokus samt att alla är olika och barns rättigheter mm.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ner sig 

   

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: I temagrupperna och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

 

Metod 

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis.

Vi använder oss av temasamlingar och aktiviteter kopplade till "Tio små kompisböcker", samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Vi kommer att använda oss av handledningen som hör till "Tio små kompisböcker" samt se på "Ugglan och Kompisproblemet" och "Djuren på djuris". Diskussion och reflektion med barnen står i fokus. 

Vi dokumenterar på Instagram, unikum och material som barnen skapar kopplat till temat.

 

Utvärdering

Studiedag Maj -21

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: