👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och växter

Skapad 2021-04-16 10:17 i Förskolan Sågmyra Falun
Förskola
Vi utforskar insekternas och växternas betydelse och nyttan med dessa. Vilka växter behövs för insekternas trivsel?

Innehåll

Vi ska få hit naturskolan på besök och vi ska titta på insekter. Då vi pga. covid-19 måste vara ute mycket funder vi vad vi kan göra som känns meningsfullt och är ett lärande. Insekter är alltid intressant på gården och därför spinner vi vidare på dagen med naturskolan.

Vi kommer att leta och undersöka insekter. Vad behövs för att insekterna ska trivas? Vi bygger insektshotell och vi sår växter som får insekterna att trivas. Vi ser till att insekterna har tillgång till vatten på gården.

Syfte

Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

Vi ser varje vår att barnen är intresserade av insekter på gården. 

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått? De ska ha en förståelse för den lilla varelsens betydelse för oss. Att växterna, insekterna och vi har ett samband.

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras? Vi kommer att gå ut i naturen så mycket vi bara kan för att få nya erfarenheter. 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande? Vi odlar och skapar förutsättningar för blommor och insekter på gården 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera? Vi ska odla och göra insektshotell så att vi får förutsättningar för insekterna och växter att trivas i vår lärmiljö.

Vem/vilka ska göra vad och när? Fsk har hand om dokumentation och tillsammans i arbetslaget och med studenter ska vi genomföra projektet

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare? Genom fotodokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18