👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan vt 21

Skapad 2021-04-16 10:20 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
På LiCa förskolor har vi återkommande som en del i vår gemensamma planering, en veckas fokus på hälsa och motorik under vårterminen. Grovmotoriska aktiviteter är i fokus. Tillfällen kan skapas under veckan, att även prata om kost, kopplat till hälsa.

Innehåll

Frågor till barnen,
Hur känns det i kroppen vid vila?
Hur känns det i kroppen vid fysisk aktivitet
Varför behöver kroppen röra på sig och varför behöver den vila?
Hur tycker du om att röra på dig?

Syfte 
Reflektera kring begreppet hälsa tillsammans med barnen samt att genom olika grovmotoriska aktiviteter använda kroppen på olika sätt.  

Mål
Se läroplansmål

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
- Utmanas och utvecklas i våra grovmotoriska aktiviteter
- Barn som reflekterar kring vad som är bra för vår kropp

Metod
Vi kommer ha olika aktivitetsstationer på gården – cykling, kasta/sparka med boll, hoppa i ringar, kasta ringar på pinnar, balansera på balanshinkar och vi kommer använda vår hinderbana. Vi kommer även göra egen hinderbana.
Vi planerar att låna elcyklar för att ta oss till olika lekparker i Björklinge.

I samtalen med barnen ska vi fokusera på vad som känns bra för kroppen och vad som är bra för kroppen - vårt välmående och välbefinnande. 

Vi kommer ägna oss åt yoga och lyssna på mindfulnesssagor. Dessa mindfulnessagor handlar även om vikten av att äta ordentligt. 

Förutsättningar - hälsoveckan

Dokumentation - Unikum. Göra individuella lärloggar

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18