Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PM lånord

Skapad 2021-04-16 10:32 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Syftet är att skriva en utredande text på vetenskaplig nivå där du utreder och besvarar en frågeställning med hjälp av relevanta källor. Ditt PM ska informera och intressera dina medstudenter.

Matriser

Sve
PM om lånord

E
C
A
Innehåll och källhantering
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med detta som utgångspunkt skriver du en utredande text om någon aspekt av de språkliga förhållandena i Sverige och övriga Norden. Du besvarar delvis frågeställningen. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med detta som utgångspunkt skriver du en utredande text om någon aspekt av de språkliga förhållandena i Sverige och övriga Norden där du ger ett nytt perspektiv på det lästa. Du resonerar och besvarar delvis frågeställningen i en slutsats som i huvudsak bygger på referaten. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med detta som utgångspunkt skriver du en utredande text om någon aspekt av de språkliga förhållandena i Sverige och övriga Norden. Texten innehåller belysande exempel samt nya vidgade perspektiv på det lästa. Du resonerar och besvarar frågeställningen i en välgrundad och nyanserad slutsats som bygger på referaten. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt en rimlig styckeindelning.
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt en rimlig styckeindelning. Textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångar fungerar smidigt - både i och mellan stycken.
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt en rimlig styckeindelning. Textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångar fungerar smidigt - både i och mellan stycken.
Språk och stil
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: