Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg utan hjälptext

Skapad 2021-04-16 10:42 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Hur kan man göra en ”rap”- låt! Utifrån barnens intressen och kunskaper utmanar vi barnen i deras tidiga skrivande. Bokstäver- Gemener/Versaler, ord, meningar och musikskapande.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Utifrån barnens visade intresse för musik och Läslyftets modul om ”Barns tidiga skrivande” planerar vi undervisning där vi uppmärksammar och skapar nyfikenhet hos barnen inom skriftspråket. Syftet är att stimulera och utmana barnen genom olika material som tidskrifter, skrivprogram i dator och GarageBand på iPad.

 

 

Mål:

Att se barnens förståelse och kunskap om skriftspråket. Utmana barnen verbalt och skriftligt genom skapandet av egna låttexter och sång/musik.


Samtolkning

Vi vill skapa möjligheter för barnen att få en förståelse för skriftspråket genom att ge barnen möjlighet att skriva egna texter till egna melodier. Samt att öka barnens tillit till sin egna förmåga att våga sjunga in sina texter.

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg 

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?

I vår skrivmiljö: Avkoda bokstäver med hjälp av tidskrifter; förnamn, efternamn.

I vår teknikmiljö: Skapa låttexter och musik/sång med hjälp av dator och iPad.

Hur ska vi göra(form)?

Tillgång till lärandemiljöer med 2 datorer (en utskriftsbar), iPad med hörlurar och tidskrifter/ skrivmaterial. Genomförande i mindre grupp: Två barn i samspel med varandra och en pedagog.

Vem/vilka(aktörer)?

Barn och pedagogerna grön hemvist, med vägledning av ateljérista.

Var(ute-inne-rum-plats)?

På grön hemvist i barnens läs- och skriv miljöer, samt i ateljén.

När?

Pågående process under vårterminen 2021

Varför?

Få syn på barnens förkunskaper och utmana barnen vidare genom socialt samspel där de befinner sig i sina kunskaper.

 

Dokumentation

 

Genomförande

Dokumenteras genom samtal med barnen, observation, film och foto.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: