Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktutveckling

Skapad 2021-04-16 10:41 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Teknik
Det här arbetsområdet kommer att handla om produktutveckling

Innehåll

Tema Produktutveckling Teknik åk 7 - Elevplanering

Vecka

Innehåll

 

Läxa

v.16

Starta

Starta

Idéer om uppfinningar 

Filmer, arbetsuppgifter


Idea

Börja fundera kring ett problem som du vill lösa.

Presentation “Från idé till produkt”


Lektionsuppgift: Fundera kring ett problem du vill lösa.

Läxa till v. 17: 

En pryl som inte används – fördelar och nackdelar. Förbättringar som kan göras.


Idé till egen uppfinning

Bestäm om du vill jobba enskilt eller tillsammans med någon.

v.17

Starta

Idea

Idea

Redovisa läxan

Tre saker som irriterar mig – varför och när uppstår irritationen

Presentation - Utvecklingsprocessen

Lektionsuppgift: Jobba med din idé

Läxa till v.18: Jobba vidare med ett av problemen. 

Bestäm dig för vilket problem du vill jobba vidare med.

v.18 Research 

Design

Designa

Presentation “Design”

Modell

Arbete med den egna uppfinningen, inklusive kamratåterkoppling

Läxa till v.19: Research - Gör en marknadsundersökning.

v.19Designa 

Förverkliga 

Ritning

Presentation “Ritning”

Lektionsuppgift: Gör en ritning av din idé

 

v.20Teknisk dokumentation

Patent

Presentation “Patent”

Arbete med den egna uppfinningen, inklusive kamratåterkoppling

 

v.21

Teknisk dokumentation

Teknisk rapport

Presentation “Teknisk rapport”

Lektionsuppgift: Jobba med tekniska rapporten

Extra-uppgift: Reklam/Marknadsföring

Läxa till v.22: Jobba med produkten

v.22

Avsluta och redovisa

Avsluta rapporten

Lämna in

Redovisa uppgiften för klassen

 

v.23

 

Buffertlektion

 

 

Begrepp

Förklaring

Design

 

Skiss

 

Ritning

 

Modell

 

Prototyp

 

Patent

 

Avveckling

 

Livscykelanalys

 

Teknikutvecklingsarbetets faser

 

Varumärke

 

Bedömning

 • Ditt arbete på lektionen och med de olika delmomenten

 • Skiss/ritning

 • Prototyp/modell

 • Produktbeskrivning (behov, användning, miljö)

Extra

 • Marknadsundersökning

 • Marknadsföring (reklam, logga)

Redovisning

 • Presentation (pp) inför klassen

 • Ritning/skiss

 • Prototyp/modell

 

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: