Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i kungaskogen

Skapad 2021-04-16 10:43 i Förskolan Solhem Mönsterås kommun
vårt tema-arbete med kungaskogen ht20-vt21
Förskola
Bland det viktigaste som finns på förskolan är att ha trygga barn och genom detta temaarbete vill vi skapa en trygg atmosfär i barngruppen. Vi vill att barnen lär sig att uppskatta varandras likheter och olikheter, att alla blir accepterade för den man är och att barnen ser nyttan av vänskapen och kamraternas egenskaper.

Innehåll

Innehåll

Boken om vännerna i kungaskogen relaterar sig till vänskap, empati, känslor, allas likheter och olikheter med fokus på hur vi är mot varandra, att alla är lika värdefulla och hur vi värnar om vår natur och miljö.

Sagan börjar med de två bästa vännerna Snick och Snack som under deras gemensamma projekt ska bygga en koja i skogen. Under sagans gång möter de fler och fler djur-vänner med olika personligheter, vilket medföljer en del konflikter, men med Snick och Snacks hjälp får vi lära oss hur vi löser och går vidare från de olika situationerna i en vänskaplig väg.

Konflikterna som dyker upp i sagans gång är konflikter som de flesta barn kan relatera till i deras vardag.

Många barn vet hur det känns att inte få vara med och leka, boken visar fördelar med att samarbeta tillsammans och att dela med sig, samt att vara vänner och hjälpas åt. I Kungaskogens saga finns det plats för alla att vara med. 

Ibland kan det vara svårt att lösa problemen själva, då finns skogens konung Älgvis att vända sig till, han är kung i kungaskogen och Älgvis har en gyllene regel ”Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig”.

Nuläge

Vi har börjat läsa dom första kapitel i boken och Snick och Snack har än så länge stött på tre nya vänner: Raffe räv, kaninen Bitis och älgen Älgvis. Vi har också fått bekanta oss lite med sångerna som tillhör sagan och barnen är väldigt förtjusta i musiken. Vi stannar ibland upp i sagan och ställer frågor och ser hur barnen uppfattar händelserna. Allteftersom vi stöter på nya vänner sätter vi upp bilder på dom på vår processvägg (tanken är att väggen ska "växa" så barnen ser tydligt att det händer grejer ju mer vi lär oss). 

Vart ska vi?

Vi vill skapa en trygg atmosfär i barngruppen, där barnen uppskattar varandras likheter och olikheter. Att alla blir accepterade för den man är och att barnen ser nyttan av vänskapen och kamraternas egenskaper. Detta är en del av vårt arbete med likabehandlingsplanen.

Hur gör vi?

Vi träffar djuren i kungaskogen minst en gång i veckan, vi lyssnar på sagan och musiken och vi samtalar om vad som hänt och diskuterar olika situationer som uppstått. Vi har köpt in handdockor som barnen får leka med på förskolan och som är med oss på våra kungaskogen-samlingar. 

Vi har arbetsblad som barnen får göra efter sagan som återkopplar till det vi hört. Det finns olika nivåer på dessa arbetsblad vilket gör att vi kan anpassa nivån efter vart barnens individuella utveckling ligger.

Vi kommer också låta barnen göra egna ritningar på en koja som vi sen ska försöka bygga i skogen, vi kommer välja ut en bra plats i skogen som vi återkommer till så barnen får se en process även där. Vi pratar om det som dom tar upp i sagan, att värna om miljön och förklara varför skräp inte hör hemma i naturen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: