Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång till förskoleklass

Skapad 2021-04-16 11:00 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Vi vill ge barnen bästa förutsättningar att börja förskoleklassen.

Innehåll

Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

Barnen ska snart byta skolform och har många tankar och funderingar kring detta. Vi vill skapa bästa förutsättningar för barnen i övergången från förskolan till förskoleklass.

 


I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen för att börja i förskoleklassen och på fritids.

 

Mål:

 

Samtolkning

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om hur övergången till förskoleklass och fritids går till.

Vi vill ge barnen ökad kunskap så att de ska känna sig trygga med att byta skolform.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

 

 

Samplanering

 

Varför(mål)? Vi vill skapa tillfällen för barnen i fiskgruppen att öka sin trygghet inför starten i förskoleklassen och fritids. Vi vill ge dem redskap och vägledning i att hantera sina frågor och funderingar i hur det är att byta utbildnings form.

 

Vad: trygghet inför förskoleklassen

 

Hur: barnen kommer att ges möjlighet att samtala kring övergången till förskoleklass.

Litteraturläsning kring övergången inför starten i förskoleklassen

Möten mellan pedagoger och barn från andra förskolor inför övergången.

 

Vem/vilka? Barnen i fiskgruppen.

 

Var? I lärmiljöerna på förskolan samt i närområdet och i utemiljön.

 

När? April-juni 2021

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: