👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paxis rymdresa

Skapad 2021-04-16 11:23 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Vi ska följa Paxi på hans resa i rymden och skapa en nyfikenhet kring jorden och vårt solsystem. Vi vill utveckla en förståelse för begrepp som tex. planet, sol, måne, stjärna, tid och rum, dag o natt.

Innehåll

Mål:

Vi ska följa Paxi på hans resa i rymden och skapa en nyfikenhet kring jorden och vårt solsystem. Vi vill utveckla en förståelse för begrepp som exempelvis, planet, måne, sol, stjärna, rymdraket, tid och rum dag och natt. 

 Metod/Undervisning:

 • Vi tar reda på barnens förkunskaper om rymden för att skapa oss en bild av deras förförståelse i ämnet.
 • Vi startar upp temat med ett brev från Paxi, där han berättar om sin rymdresa och att han letar efter nya vänner.
 • Vi tittar på filmerna om Paxis rymdresa från Rymdstyrelsen och Vims i rymden från ur.se
 • Vi reflekterar tillsammans över filmernas innehåll och tar tillvara på barnens funderingar när vi går vidare i temat.
 • Vi skapar modeller av solen, jorden och månen som visar att jorden snurrar runt solen och månen runt jorden.
 • Vi synliggör hur det blir dag och natt med hjälp av en jordglob och en lampa. Vi visar på tiden och årstiderna.
 • Vi synliggör solsystemet genom att skriva ut och sätta upp solen och planeterna i skalenlig storlek.
 • Vi kommer arbeta med skapande där barnen b.la får göra sina egna solsystem i skokartonger.
 • Vi gör stjärnbilder och utforskar raketer och astronauter.
 • Vi sjunger sånger och läser böcker. 
 • Vi skapar rymdmiljöer i barnens läromiljö.
 • Vi använder oss av kooperativa lärandestrukturer.

Så här kommer vi följa barnens läroprocesser:

 • Genom pedagogisk dokumentation i lärologgarna
 • Genom observationer
 • Reflektioner tillsammans med barnen
 • Följa barnens intressen
 • Delaktighet av föräldrar genom att lägga ut dokumentation på Unikum. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18