👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg utan hjälptext

Skapad 2021-04-16 11:43 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Barnen visar stort intresse för ” var tar vattnet vägen ” Vi har följt barnens nyfikenhet och vattnet genom vår by.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte: Utefter barnens nyfikenhet och tankar kring vattnet i bäcken har de utforskat och skapat med olika material och metoder, vi har lyssnat på olika vattenljud från bäcken både utomhus och på förskolan genom projicering. Introducerat vattendans genom att titta på filmen om Global Water Dance som handlar om hur viktigt vattnet är för vår jord.

 

Mål: Att uttrycka sina upplevelser och kunskaper om vattnet genom dans och att vi tillsammans skapar vår egen vattendans.

 

Samtolkning

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)? Skapa och introducera tillsammans vår dans genom kroppen och våra sinne och tankar.

Hur ska vi göra(form)?I mindre grupper med hjälp av musik.

Vem/vilka(aktörer)? En pedagog och fem barn

Var(ute-inne-rum-plats)? Inomhus på solen

 

När? På förmiddagar under maj och i början av juni

 

Varför? Barnen ges möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Genom den starka estetiken som innebär möjligheter för nya erfarenheter och kunskaper, känslor av förundran och överraskningar. ( Läslyftet Skapa och Kommunicera/ Estetik och kreativ kommunikation )

 

Dokumentation Bild, film och barnens reflektioner

 

Genomförande

 

 Dokumenteras genom film och foto

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18