Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens planering, Naturvetenskap/Teknik - Biologi

Skapad 2021-04-16 11:56 i Smultronbackens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi? 

Naturvetenskap och Teknik ingår i förskolans verksamhet. Tillsammans med barnen benämner vi begrepp och termer kopplade till ämnena, för att barnen ska bekanta sig med Biologi, Fysik, Kemi samt Teknik

Vart ska vi?

Syftet är att barnen ska få en förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och att dessa inte ska kännas främmande för barnen när de växer upp.

Hur gör vi?

Barnens intresse för de insekter som börjar dyka upp nu på våren är det som inspirerat oss till att nu fokusera lite mer på Biologi. Under de kommande tre veckorna kommer vi ha mycket utomhusundervisning. Vi kommer dels ta promenader och utforska vårt närområde och dess miljö, för att bland annat hitta vårtecken. Vi dokumenterar med lärplatta, för att sedan kunna reflektera med barnen kring vad vi upplevt på våra promenader. Utöver detta kommer vi undervisa barnen om läran inom biologin, samt odla tillsammans med barnen. Vi kommer även utföra naturvetenskapliga experiment med växter.

Barngruppen kommer delas i tre grupper för att ge bättre förutsättning för lärande på varje barns nivå. Undervisningen i Biologi kommer ske på samlingarna, vid lärarledd aktivitet, samt i den dagliga verksamheten i leken.

Vårt huvudsakliga syfte kommer vara att barnen får uppleva Biologi med flera av sina sinnen. Vi får därmed in flera av läroplanens mål.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: