Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodplanering Alfabeta Mars 2021

Skapad 2021-04-16 12:18 i Dibber Västra Mark Dibber Sverige AB
Förskola
Med hjälp av vår lärvän Alfabeta vill vi erbjuda barnen möjlighet att stimuleras och utvecklas i sin språkutveckling.

Innehåll

·    Vad ska läras ut? 
De läroplansmål vi vill använda oss av är: 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

·     intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 ·     ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

·     intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

·    Varför? 
Syftet är att erbjuda barnen olika möjligheter till språkutveckling så som skriftspråk, talspråk, ordförråd, kommunikationsförmåga samt hörförståelse.

 

·    Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) 


·    Utifrån barnens intressen och reflektioner vill vi skapa tillfällen för att ta till vara på deras tankar och nyfikenhet. Vi kommer både ge utrymme för den fria leken och ha förberett olika undervisningssituationer för att ge barnen möjligheter för utforskande av bokstäver och ord både i vår innemiljö, samt utomhus. 

Vi introducerar bokstäver och alfabetet genom att tillsammans med barnen lyssna efter deras begynnelsebokstäver och bokstäverna som ingår i deras namn samt ord de är intresserade av. Vi erbjuder olika skapande aktiviteter med fokus på bokstäver t.ex. att barnen får klippa ut och dekorera sin begynnelsebokstav samt samlingsaktiviteter och spel som att t.ex. ”fiska bokstaven”. Utomhus använder vi gatukritor och skriver upp alfabetet, namn och ord som intresserar barnen på marken och samtalar om dessa.

Vi lyssnar på sagor, böcker och berättelser på såväl svenska som andra språk och använder appen Polyglutt för detta ändamål.

Vi lägger även fokus på att träna talljud och munnens motorik genom ramsor med olika ljud vilket vi anpassar utifrån barnens proximala utvecklingszoner och individuella behov.

Vi ser till att material som pennor, papper, bilder med alfabetet och bokstäver finns tillgängligt för barnens spontana skapande- och skrivandeaktiviteter.

 

 

·    Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 

 Vi reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av fördelning av talutrymmet vid matsituationer och under dagens gång, samt med bilder och inlägg på Unikum. Det material som vi skapar tillsammans med barnen sätts upp i inomhusmiljön på platser där det finns goda förutsättningar för att kunna få till reflektionsstunder tillsammans med barnen om det de skrivit och de bokstäver de skapat.

 

·    För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 
 
Samtliga barn på avdelningarna Ängen och Gläntan.
 

 

·    Av vem? 

·    Pedagogerna på Västra Mark förskola 
 

·    Vad är målet med undervisningen? 
 
Målet med undervisningen är att stimulera barnens språkutveckling och erbjuda dem möjligheter att utveckla såväl sitt talspråk som skriftspråk samt att introducera nya erfarenheter av språk vilka kan stödja barnens utveckling av såväl teoretiska som praktiska språkkunskaper. Vi vill vara medforskande pedagoger som utifrån barnens proximala utvecklingszoner, tidigare erfarenheter, intressen och reflektioner skapar möjlighet till lärande tillsammans med barnen och lyssnar på de idéer
 och tankar som barnen uttrycker. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: