Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra kapitel 5 Favorit matematik

Skapad 2021-04-16 13:03 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer.

Innehåll

I ämnet matematik fokuserar vi på fem förmågor. Dessa är:

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

 • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
 • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
 • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
 • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
 • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

Syfte - vad ska du lära dig?

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa kunskaper gällande :

 • hur du förenklar algebraiska uttryck
 • hur du beräknar värdet av ett uttryck
 • hur du multiplicerar ett algebraiskt uttryck med ett tal
 • hur du multiplicerar med parenteser
 • hur du dividerar ett algebraiskt uttryck med ett tal

 

VARFÖR ska du lära dig detta?

 

 • Så att du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och utveckla en förståelse för hur de hänger ihop.

 • Genom att lära dig smarta strategier inom de olika räknesätten kan du enkelt lösa problem i din vardag eftersom du förstår och kan välja vilken metod du ska använda för att lösa problemet.

 • När du resonerar dig fram till olika lösningar, med hjälp av både argument som endast fungerar på en specifik uppgift och som alltid fungerar, i nya situationer kommer detta att leda till att du på så sätt lättare kunna motivera varför du gjorde så och vilka slutsatser du drog. 

Kapitlets begrepp 

 • Uttryck
 • Variabler
 • Term
 • Koefficient
 • Konstant
 • Gradtal
 • Exponent 

 

Arbetssätt

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. 
Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. 
Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. 
Du kommer att kunna göra uppgifter i matematikboken och i Matteappen.
Vi kommer också att arbeta med problemlösning, mha bland annat EPA-metoden. 
De flesta veckor kommer avslutas med en exitticket i form av en veckokoll.

 

Veckoplanering

v. 17 

Avsnitt 5.1 "Uttryck med variabler" s. 280 - 282

Avsnitt 5.2 "Uttryck och dess värde" s. 284 - 287

Avsnitt 5.3 "Förenkling av uttryck" s. 288 - 290

Avsnitt 5.4 "Addition av uttryck" s. 292-295


v. 18

Avsnitt 5.4 "Addition av uttryck" s. 292 - 295

Avsnitt 5.5 "Subtraktion av uttryck" s. 296 - 299

Avsnitt 5.6 "Multiplikation med enkla uttryck" s. 300 - 303


v. 19

Avsnitt 5.7 "Multiplikation med ett tal och ett uttryck" s. 304 – 308

Avsnitt 5.8 " Multiplikation med parenteser" s. 310 - 313

 

v. 20

Avsnitt 5.9 "Division av ett uttryck och ett tal" s. 314 - 317

Avsnitt 5.10 "Repetition" s. 318-319

 

v. 21 PROV (mån- och tisdag)

 

 

Uppgifter

 • Facit

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: