Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Skapad 2021-04-16 13:14 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi läser romanen The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie.

Innehåll

Vi läser romanen The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie. Eleverna får låna pocketböcker och boken finns även digitalt på en gratis websida där det också går att lyssna till texten i olika tempo. Ifall du lyssnar häng då med i texten, dels för att koppla ordens stavning till deras uttal och för att det finns många bilder i boken. Dessa bilder ger extra kraft till boken och huvudpersonen använder ritande/teckning för att beskriva sin värld.

Vi kommer att lyssna på texten i helklass men mycket kommer ni att läsa självständigt.

Vi arbetar med skriftliga frågor till flera kapitel, en gruppdiskussion som ni spelar in, en skriftlig uppgift där ni ska låtsas vara en karaktär i boken och skriva insändare samt en slutlig uppsats med papper och penna.

Vi har eventuellt även glosförhör och förhör på literära termer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömning av arbetsområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig muntligt på engelska
Gruppdiskussion som ni spelar in
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du har ett begripligt uttal.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du har ett relativt tydligt uttal och ett visst flyt i språket.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du har ett tydligt uttal, god intonation och flyt i språket.
Strategi för interaktion
Du använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia - Innehåll
Du kan reflektera över miljön som boken utspelar sig i. Detta visar du när du besvarar på frågor skriftligt, i gruppdiskussion samt slutuppsatsen.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du kan utförligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du kan utförligt och nyanserat kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jämförelser
Jämför bokens innehåll med ditt eget liv eller något annat du känner till. Detta visar du när du besvarar på frågor skriftligt, i gruppdiskussion samt slutuppsatsen.
Du kan göra enkla jämförelser mellan ditt ämne och någon/något annat du känner till.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan ditt ämne och någon/något annat du känner till.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan ditt ämne och någon/något annat du känner till.
Insändare som en karaktär
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av insändare
Så att det blir tydligare vad du menar.
Du gör enkla förbättringar efter feedback från lärare/klasskamrat. Du kan också ge konstruktiv kritik till en eller flera klasskamraters insändare.
Du gör välgrundade förbättringar efter feedback från lärare/klasskamrat. Du kan också ge konstruktiv kritik samt tips på förbättringar till en eller flera klasskamraters insändare.
Du gör välgrundade förbättringar efter feedback från lärare/klasskamrat. Du kan också ge konstruktiv kritik samt tips på förbättringar till en eller flera klasskamraters insändare.
Uppsats
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: