👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva utredande text

Skapad 2021-04-16 17:40 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Tanken med den här uppgiften är att du ska kunna samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta ska du kunna skriva en utredande text som är sammanhängande, väldisponerad och ge vidgade perspektiv på informationen från källorna. Den utredande texten handlar om Nordens språk och minoritetsspråk.
Gymnasieskola Svenska
Skriva en utredande text om Nordens språk och minoritetsspråkens plats i svenskundervisningen.

Innehåll

Tanken med den här uppgiften är att du dels ska kunna skriva en utredande text och att du även får kunskap om Nordens språk och minoritetsspråk.

Tanken är att du ska kunna samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du ska kunna skriva en utredande text som är sammanhängande, väldisponerad och ge vidgade perspektiv på information från källorna. 

Du ska kunna tillämpa regler för citat- och referatteknik.

 

Uppgifter

  • Utredande text om Nordens språk

Matriser

Sve
Utredande text om Nordens språk och minoritetsspråk

E
C
A
Skriva utredande text
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Referatteknik och språket
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Nordens språk och minoritetsspråk
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.