👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 4, Geometri

Skapad 2021-04-18 19:28 i Parkskolan Norrtälje
Planering för kapitel 1, Matematikboken Alfa, arbetsområde Addition och subtraktion.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få repetera hur man mäter med linjal och olika längdenheter. Du får också lära dig namnen på olika geometriska former och objekt, samt hur man räknar omkrets och area.

Innehåll

Geometri

1. Geometri

- mäta och jämföra längder

- introduktion till vinklar

- Vanliga geometriska figurer

- omkrets och area

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med varierande uppgifter i matematikboken Alfa, både individuellt och i grupp. Du kommer att få delta i diskussioner och genomgångar. Utöver arbetet i boken kommer du även att få arbeta med andra uppgifter som berör arbetsområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna och på vilket sätt du deltar i diskussioner och genomgångar. Vid avslutat arbetsområdet får du göra en diagnos där du visar vad du lärt dig. Utifrån den får du sedan förstärka de områden du behöver.

6. Kunskapskrav

- Du skall kunna mäta och jämföra olika längder

- Du skall förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel

- Du skall kunna känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer

- Du skall Kunna beräkna omkretsen av månghörningar

- Du skall kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar

7. Matris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik för åk 4, arbetsområde Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Resonemang och kommunikation
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Begrepp
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Metod
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Problemlösning
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.