👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egg-drop-challenge

Skapad 2021-04-18 22:03 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Egg-drop-challenge
Grundskola 7 – 9 Teknik
I denna uppgift ska du arbeta med att skapa "skydd" till ett ägg så att det klarar ett fall på ca 4 meter.

Innehåll

Hej!
I den här uppgiften får du visa på kunskaper i problemlösning och visa hur du arbetar med detta. Uppgiften består av två delar: 

  1. Den praktiska delen, där du tillsammans med några klasskamrater skapar ett skydd till ett ägg som ni släpper. Tanken är att ägget ska hålla. Detta gör du två gånger, alltså, du skapar två olika lösningar till ditt ägg. 
  2. Du dokumenterar ditt eget arbete och visar på hur du löst problem, hur du varit engagerad i lösningen och även ska du kunna argumentera omkring de material som du använt. 

Totalt kommer vi att använda 3 * 2 lektioner till uppgiften. 

//Erika

Uppgifter

  • Egg-drop-challenge

Matriser

Tk
Egg-drop-challenge

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Samt förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om likheter och skillnader
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Idéer
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar och utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord