👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinehamns vt-21

Skapad 2021-04-19 08:10 i Testförskola 1 Kristinehamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in planeringen och väcka nyfikenhet.

Innehåll

 

Utgå ifrån läroplanen för förskolan, arbetsplanen samt jämställdhet i förskolan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

https://www.skolverket.se/getFile?file=4001

 

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18 (Fyll på med aktuella fokusmål) 

 

 

Vart är vi? ( Följ upp resultat och måluppfyllelse från maj)

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Vad undersöker barnen utifrån Lpfö´s mål?

 

 

Vad har barnen för kunskaper idag utifrån fokusmålen?

 

 

 

Vart ska vi?

 

Vad utifrån Lpfö och arbetsplanens mål ska barnen få möjlighet att utveckla, upptäcka och uppleva?

 

 

Vad vill vi ska hända och hur får vi syn på det? 

 

 

Hur fångar vi upp barnens funderingar och frågor? 

 

 

Hur gör vi?

 

Hur ska vi göra målen tillgängliga för alla - barn, personal, grupp och individ?

 

 

Vad behöver vi mer för kunskap, information, forskning/litteratur i arbetslaget, för att uppnå den förväntade effekten?

 

 

Vilka material/aktiviteter ska vi erbjuda för att utveckla vår lärmiljö? 

 

 

Vem gör vad och när?