👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivregler

Skapad 2021-04-19 08:50 i Rönnowskolan Kristianstad
Skrivregler, stavningsregler, grammatik och ordkunskap i svenska.
Grundskola 7 Svenska
Vi repeterar och tränar stavningsregler, skrivregler och ordkunskap i svenska.

Innehåll

Undervisning – Genomförande 

Vi arbetar med 

 • De vanligaste stavningsreglerna, som tex. dubbelteckning, ng-ljud, j-ljud och sj-ljud
 • Skiljetecken
 • Styckeindelning
 • Ordkunskap
 • Subjekt och predikat

För att träna och lära dig regler och ord har vi gemensamma genomgångar och arbetar med uppgifterna i häften. 

Parallellt lyssnar vi på Sveriges Radios Drama för unga - En sekund i taget. 

Vi har även genomgång av att skriva recension. I slutet av arbetsområdet visar du på dina nya kunskaper genom att skriva en recension om En sekund i taget. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

Komplettering krävs
E
C
A
Koppling till uppgiften
Komplettering krävs. Se kommentar.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll
Komplettering krävs. Se kommentar.
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Struktur
Komplettering krävs. Se kommentar.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv inledning och en genomtänkt avslutning.
Textbindning
Komplettering krävs. Se kommentar.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Komplettering krävs. Se kommentar.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av recensionen.
Ordvalet är varierat och passar en recension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av recensionen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter recensionen t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Komplettering krävs. Se kommentar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.