👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brand Tema Nolbäcken

Skapad 2021-04-19 09:46 i Nolbäckens förskola Ale
Förskola
Under april och början av maj månad arbetar vi med brandtema då det också genomförs brandövning på förskolan. För att alla barn ska veta varför vi har brandövningar och vara väl förtrogna med rutinerna har vi ett temaarbete i samband med brandövningen.

Innehåll

 

Mål

Att barnen är trygga och förberedda när vi har brandövning.

Genomförande/Arbetsmetoder

 Vi kommer att ha experiment om brand, där barnen ställer hypoteser om hur man kan släcka en brand och som vi sedan testar. Vi diskutera vad som händer om det börjar brinna samt titta på film och läsa böcker med koppling till ämnet. Vi diskuterar även hur brandövningen går till och var vår uppsamlingsplats är. Vårt tema avslutas med en gemensam brandövning på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18