👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

insekter

Skapad 2021-04-19 15:11 i Förskolan Vika Falun
Förskola
Vi ska utforska insekter i vår närmiljö

Innehåll

Syfte :Väcka barnens intresse för djur och natur.

           Vi har sett barnen är nyfikna och intresserade av småkryp så vi spinner vidare på deras nyfikenhet.

           Vi vill också lära barnen att visa hänsyn och respekt för allt levande i naturen och att alla djur smått som stort har lika     

           värde.

           Vi vill också få barnen känna tillfredsställande och stolthet att få utforska och upptäcka själva i naturen

           

Metod: Vi har en låda med olika insekter av plast(verklighetstrogna) som vi tittar på,  diskuterar och söker fakta om på internet

            Bilder i rummet på insekter som vi kan diskutera kring.

            Vi kommer att ta våra luppar med  ut på utegården och skogen för att tillsammans med barnen undersöka små kryp

 

Mål :Vårt mål är att göra barnen medvetna och intresserade av natur och att visa respekt för allt levande  

               

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18