👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk och procent v.10-14

Skapad 2021-04-19 18:32 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet börjar med ett avsnitt om tal i bråkform. Andra avsnittet introducerar procent. Du får också växla mellan de olika formerna bråkform, decimalform och procentform. Sista avsnittet handlar om att räkna ut del av antal.

Innehåll

I undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förmågan att:  

Problemlösningsförmågan kopplat till bråk och procent

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
  tolka resultat och dra någon relevant slutsats
 •  

Begreppsförmåga

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

 • kapitlets begrepp
 • att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform
 • bråk som del av antal, till exempel att en fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp
 • skriva bråk i blandad form
 •  

Metodförmåga

 • använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 25% av 80 kr är 20 kr
 • addera och subtrahera bråk med samma nämnare


Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
  beskriva/redovisa kunskaper om tal i bråk-, decimal-, procentform med exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
  ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, procentform

 

Undervisning 

Tid: Vecka 10-14

 

Arbetssätt/ arbetsgång: 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • tester

 

Matriser

Ma
Matematik - Bråk och procent v.10-14

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Problemlösningsförmågan kopplat till bråk och procent
formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll tolka resultat och dra någon relevant slutsats
Begreppsförmåga
Visa, använda och uttrycka kunskaper om: kapitlets begrepp att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform bråk som del av antal, till exempel att en fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp skriva bråk i blandad form
Metodförmåga
använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 25% av 80 kr är 20 kr addera och subtrahera bråk med samma nämnare
Kommunikations- och resonemangsförmåga
föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat beskriva/redovisa kunskaper om tal i bråk-, decimal-, procentform med exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, procentform