👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

didaktisk planering leken

Skapad 2021-04-20 08:45 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
"leken ska ha en central plats i utbildningen" (Lpfö18, s. 8).

Innehåll

 

Syfte:

- för att barn ska få vara barn

- för att få utveckla sina sinnen och fantasi

- valmöjligheter, uppleva vad vill jag

- uppleva kreativitet

- få utlopp för sin energi

- utforska sin motorik och rörelse

- utveckla

- i leken utforskas och upplevs hela läroplanen

 

Alla barn ska få:

- vistas i lärmiljöer som inspirerar till lek och fantasi

- socialt samspel, leka med kamrater eller enskilt

- få utforska sin nyfikenhet, kreativitet

- respekt, lyssna till varandra

- utmana sin motorik

- kommunikation och språkutveckling

 

Hur:

- erbjuder utevistelse

- inbjudande lärmiljöer

- erbjuder regellekar

- erbjuder inspirerande och utforskande material

- ta tillvara på barnens idéer och tankar

- närvarande och stöttande pedagoger

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18