👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlighet - Prata på!

Skapad 2021-04-20 11:40 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Visst är det kul att få andra att lyssna på dig och att kunna berätta något som du gillar/varit med om? Det skall du få möjlighet att göra i detta arbetsområde!

Innehåll

 

 • Hur man blir en god talare
 • Samtala om bekanta ämnen
 • Öva på att accessionera och improvisera
 • Ställa frågor och framföra åsikter
 • Förbereda och genomföra muntliga uppgifter
 • Hålla ett muntligt framförande
 • Ge respons på muntliga framföranden

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att göra olika muntliga övningar

Du kommer att få planera och genomföra en muntlig redovisning (läxa)

Du kommer att använda dig av tekniska hjälpmedel i din presentation

 

 

Begrepp

kommunikation

muntligt framförande

kroppsspråk

respons

 

 

Bedömning

 Jag kommer att bedöma:

 • Hur delaktig du är på lektionerna

 • Hur du samtalar om vardagliga ämnen

 • Hur du redovisar inför andra

 • Hur du ger konstruktiv kritik

 • Hur du tar emot konstruktiv kritik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Muntligt framförande

Muntligt framförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ögonkontakt
Du tittar ner i papperet största delen av tiden.
Du har ögonkontakt med publiken då och då.
Du har ögonkontakt med publiken större delen av tiden.
Språk
Du för berättelsen framåt genom många ”sen”.
Du har ett bra språk men få ord som är typiska för det ämne du berättar om.
Ditt ordval är varierat och orden passar till ämnet.
Tal
Du talar för fort / för tyst.
Du talar så att alla hör och du talar lagom fort.
Du talar med betoning och inlevelse.
Begripligt innehåll
Du har en enkel handling som går att följa.
Du har en god struktur som gör det lätt att följa och förstå det du redovisar.
Du har en intresseväckande inledning, en berättande/redogörande del och en tydlig avslutning.
Övrigt
Du står tyst och stilla och väntar på din tur.
Du lyssnar intresserat när dina kompisar redovisar/ställer frågor efter redovisningen.
Du kan ”flika in” om din kompis kommer av sig.