👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och mätning

Skapad 2021-04-20 13:19 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Period – v.18 - v.20

 

Arbetssätt - Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få arbeta laborativt och med digitala verktyg, exempelvis via matematikbok, Nomp och Bingel. 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

·       Grundläggande geometriska objekt så som cirkel, triangel och fyrhörning.

·       Mätning av längd och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 

Utvärderingsformer - Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta och diskutera. Samtal kommer ske både individuellt och i grupp. Du kommer också få möjlighet att visa dina kunskaper muntligt och skriftligt i form av diagnoser och Skolverkets bedömningsstöd. Det kommer vara tydligt när vi övar och när det är bedömningstillfällen.

 

Preliminär veckoplanering 

v.18 s.82-89 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

v.19 s.90-98 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

v.20 s.99-109 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

 

 

Begreppslista

Centimeter

Cirkel

Triangel

Fyrhörning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
    Ma   3
  • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
    Ma   3